Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2013

aduadu
Mam ochotę chodzić nago
Reposted bypandziula pandziula

May 06 2013

aduadu
Rodzice słuchają za mało muzyki, może gdyby słuchali jej więcej nie byliby tacy dziwni.
— wieczorowo
Reposted fromweightless weightless viamasakrycznie masakrycznie
aduadu
3012 3559
Reposted frommasakrycznie masakrycznie

March 13 2013

aduadu
Reposted frommesoup mesoup viasouporn souporn
aduadu
awww, she's so pleased with herself
Reposted fromjanisozaur janisozaur viasouporn souporn
aduadu
3722 19fc
Reposted frompomimo pomimo vialetshavesex letshavesex
aduadu
5713 80fc
aduadu

March 10 2013

aduadu
0384 d126
Reposted frompomimo pomimo viakatastrofo katastrofo
aduadu
3179 9d9f 500
Reposted fromwujekbenten wujekbenten viaesmevimes esmevimes
aduadu
Seks jest cudowny
Nie kłócimy się ,bo nie będzie seksu
A co najlepsze o seks tu nie chodzi 

February 23 2013

aduadu
1503 9e4e
aduadu
8400 c0e4
Reposted fromesmevimes esmevimes
Funky House in SE Portland
Reposted frommaison maison viamyou myou
aduadu
Hej, ciut za mało jest

Te­go życia żeby żyć,

Bo pstryk i nie ma nic. 
— Hey.
Reposted fromnirvitii nirvitii viadisheveled disheveled
aduadu
6187 e8ad
Reposted fromfeels feels viapetkaa petkaa
aduadu
3125 2052
Reposted fromfalling falling viapetkaa petkaa
aduadu
Depresja czyni się egoistą. Ciężko jest myśleć o innych,kiedy jesteś zawinięty w koc niewyjaśnionych,niepożądanych emocji.
— Anonymous
Reposted fromweightless weightless viapetkaa petkaa
aduadu
aduadu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl